Кыргызстанда камсыздандырууну мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө

2019-жылдын 22-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан «Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору демилге кылынган.

Авторлордун сөзү боюнча мыйзам долбоору камсыздандыруу уюмдарына туруктуулукту берүүгө жана алардын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылууга чакырылган.

Мурда 2016-жылы Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан “Мамлекеттик камсыздандыруу уюму” ААКсы түзүлгөн, ал турак-жайларды милдеттүү камсыздандырууну ишке ашырууга өзгөчө укугу болгон. Бирок, милдеттүү камсыздандыруу боюнча анын көрсөткүчтөрү бүткүл турак жай фондунун 9%ын түзгөн.

Милдеттүү камсыздандыруу системасынын кыйла натыйжалуу ишинин зарылчылыгын жана аны менен 60%дан кем эмес турак жай фондусун камтылышын камсыз кылууну жүйөө кылуу менен 2022-жылдан тартып бардык камсыздандыруу уюмдарына турак  жайды милдеттүү камсыздандырууну ишке ашырууга укук берилген.

Мындан тышкары, мыйзамдын долбоору менен Мыйзам менен камтылган тобокелдиктердин санын кыскартуу сунуш кылынат. Алсак, төмөнкүлөр менен байланышкан камсыздандыруу учурлары алып салынат:

  • жер алдындагы суулардын деңгээлинин жогорулашы – сууларда суунун горизонтунун жогорулашы, суу сактагычтарды жана плотиналарды курууда, суу түтүктөрүнөн жана канализация тармагынан суу жоготуулар ж.б. менен чакырылган жер алдындагы суулардын деңгээлинин күтүүсүз көтөрүлүшү менен;
  • бир нече сутка бою тынымсыз жааган суюк атмосфералык жаан-чачын чакырган ташкындар, суу каптоо, жээктен чыгуу менен;
  • катуу жаан, нөшөр (кар кошулган жаан-чачын, суу кар) – бир нече сутка бою тынымсыз жааган суюк атмосфералык жаан-чачындар чакырган ташкын, суу каптоо, жээктен чыгуу.

Өз кезегинде мыйзамдын өзү, азыр эми ага өзгөртүүлөр адилеттүү суроолорду туудурат. Алсак, эгер жаран бардык ченемдерди жана жазма буйруктарды сактоо менен жакшы үй курса, анда ага камсыздандыруу компаниясына төлөөнүн кереги барбы, ал эми камсыздандыруу учуру келип чыкпашы да мүмкүн? Камсыздандыруу  милдеттенме эмес, Кыргызстандын жаранынын укугу болушу керек.

Шилтеме: http://kenesh.kg/ru/draftlaw/508065/show

Комментарийлер

Комментайрийлер жок, биринчи болуп комментарий жазыныз!

Кечиресиз, катто өткөн колдонуучулар гана комментарий жаза алышат!