КРнын «Экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндө» мыйзам долбоорун талдоо

2022-жылдын 17-июнунда “Экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Жогорку Кеңештин сайтында № 6-12778/22 менен катталган, бул мыйзам долбоорунун демилгечиси – Министрлер Кабинети. Долбоор Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин буйругу менен түзүлгөн “Экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан. Сунушталган мыйзам долбоору 2022-жылдын январында министрлер кабинетинин сайтында жарыяланган

Маалымкат — негиздемеден белгилүү болгондой, мыйзам долбоорунун негизги максаты адамдын укуктарын жана эркиндиктерин, конституциялык түзүлүштүн негиздерин, аймактын бүтүндүгүн экстремисттик аракеттерден коргоо жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат.

Мыйзам долбоорунун 14, 17 жана 18-беренелерине ылайык жеке адамдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар, ошондой эле ушул сыяктуу башка уюмдар экстремисттик деп табылышы мүмкүн.

Ошону менен бирге мыйзам долбоорунда экстремисттик ишмердүүлүк, экстремисттик уюм жана экстремисттик иштин алдын алуу (болтурбоо) түшүнүктөрү каралган

Мыйзам долбооруна ылайык, төмөнкүлөр экстремисттик уюм деп таанылат:

— экстремисттик иштерди жүргүзүү максатында уюшкан топтор;

— аларга карата экстремисттик ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын сотунун жоюу жана (же) ишке тыюу салуу жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген юридикалык жак же башка уюмдар.

Төмөнкүлөргө багытталган аракеттерди пландаштыруу, уюштуруу, даярдоо жана жасоо боюнча аракеттер экстремисттик иш-аракеттер деп таанылат:

 • бийликти күч менен басып алуу;
 • бийликти күч менен басып алууга коомчулуктун чакырыктары;
 • сепаратисттик аракеттер;
 • куралдуу көтөрүлүш;
 • расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты (чатакты) козутуу;
 • экстремисттик уюмду түзүү жана анын ишине катышуу;
 • экстремисттик уюмду же экстремисттик ишти каржылоо;
 • экстремисттик материалдарды өндүрүү, таратуу;
 • экстремисттик уюмдун атрибутикасын жана символикасын колдонуу;

Мурда белгиленгендей, мыйзам долбоорунун 4-беренесине ылайык, экстремисттик ишмердүүлүк, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык катары таанылышы мүмкүн.

Бул жерде бийликти күч менен басып алууга коомдук чакырык жасоо менен жарандардын укугуна байланышкан оппозициялык пикирдин ошондой эле өлкөдөгү саясий оппозициянын ортосундагы так чекти түшүнүү жана аныктоо өтө маанилүү.

Өлкөдө тынчтык митингин өткөрүү/катышуу жолу менен ишке ашырылган оппозициялык пикир, мамлекеттик бийлик тарабынан бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык катары мүнөздөлбөөгө тийиш экендигин да эске алуу зарыл. Иш жүзүндө мамлекеттик бийлик, бийликти күч менен басып алуу менен оппозициялык пикирдин ортосунда чекти дайыма эле көрө бербейт.

Ошого байланыштуу, иштеп чыгуучулар тарабынан сунушталган «бийликти күч менен басып алууга коомдук чакырык таштоо» деген формулировка өлкөдөгү оппозицияны, же өзүнүн саясий позициясын көрсөткөн башка адамдарды куугунтуктоо ыкмасы болуп калышы мүмкүн.

Жогоруда айтылган пикирлер, келечекте ар кандай тынчтык митингин, бийликти басып алууга даярдык же пландоо катары кароого алып келиши мүмкүн

Экстремисттик аракеттерге каршы туруунү административдик-укуктук ыкмаларын өркүндөтүү менен, жалпы аракеттер  гана экстремисттик аракеттерди аныктоонун жана ага бөгөт коюунун эффективдүү инструменттерин берет деп ишенебиз.

Ошондой эле, мыйзам долбоорунда экстремисттик аракеттерди алдын алуу (профилактика) деген жаңы түшүнүк киргизилген. Мамлекеттик органдар өздөрүнүн компетенциясынын чегинде экстремисттик аракеттерге каршы күрөшүү жана алдын алууну жүзөгө ашырат.

Так государственные органы исполнительной власти в рамках своих компетенций проводят работу по:

 • предупреждению (профилактике), выявлению, пресечению преступлений экстремистской направленности;
 • анализу и прогнозированию причин и условий, способствующих экстремистской деятельности;
 • мониторингу реализации законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремистской деятельности, разработке мер по ее предупреждению (профилактике);
 • изучению и анализу религиозной ситуации, деятельности зарегистрированных на территории Кыргызской Республики религиозных организаций, объединений, миссий (представительств) зарубежных организаций и миссионеров (проповедников зарубежных религиозных организаций), осуществляющих информационно-пропагандистские мероприятия.

Ошентип, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары өздөрүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкүлөр боюнча иштерди жүргүзүшөт:

 • экстремисттик кылмыштардын алдын алуу (болтурбоо), ачуу, бөгөт коюу;
 • экстремисттик иш-аракеттерди жүргүзүүгө шарт түзгөн себептерди жана шарттарды талдоо жана божомолдоо;
 • экстремисттик ишке каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү, анын алдын алуу (профилактика) боюнча чараларды иштеп чыгуу;
 • диний кырдаалды, Кыргыз Республикасынын аймагында катталган диний уюмдардын, чет өлкөлүк уюмдардын бирикмелеринин, өкүлчүлүктөрүнүн жана миссионерлердин (чет өлкөлүк диний уюмдардын үгүтчүлөрүнүн) ишин изилдөө жана талдоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

Ошону менен бирге иштелип чыккан мыйзам долбоорунда экстремисттик материалдарды таркатууга жол берилбестигин көрсөтүүчү, жеке, юридикалык жактарга жана башка уюмдарга карата экстремисттик аракеттерге каршы күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген эскертүүнү — расмий документти колдонуу каралган

Эскертүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ыйгарым укуктуу адамы тарабынан алынган учурдан тартып жарыяланды деп эсептелет. Эскертүүдө көрсөтүлгөн кетирилген бузуулар эскертүү алынган күндөн тартып токтоосуз жоюлууга тийиш, ошондой эле бул бузууларды четтетүү үчүн кошумча мөөнөт белгиленет, ал эскертүү алынган күндөн тартып он күндөн ашпаган мөөнөттү түзөт. ал эми 10 күндөн кийин бул мыйзам бузуулар юридикалык жак тарабынан жоюлбаса, анда тиешелүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу жөнүндө маселе сот тарабынан каралууга жатат.

Ошол эле учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эскертүүсү сотко даттанылышы мүмкүн экенин белгилей кетүү маанилүү.

Ал эми жеке жак экстремисттик материалдарды сактаган же сот тарабынан экстремисттик деп таанылган уюмдардын аракеттерин ачык колдогон учурда жазык-процесстик мыйзамдарда белгиленген тартипте тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлөт.

Жеке адамга (жеке жакка) кылмыш иши козголбогондо эскертүү берилет, андан кийин мындай аракеттерге жол берилбестиги жөнүндө профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт.

Мындан тышкары, мыйзам долбоорунун 15-беренесинде сот тарабынан экстремисттик деп табылган экстремисттик материалдардын реестри бар экендиги белгиленген. Ушул эле беренеге ылайык, реестр Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлөт жана анын расмий сайтында системалуу түрдө жаңыланып турат. Бирок бүгүнкү күндө экстремисттик материалдардын тизмеси КР Юстиция министрлигинин сайтында гана жарыяланып келет.

Ошону менен бирге, мыйзам долбоорунун 18-беренесинин 2-бөлүгүндө юридикалык жактын жоопкерчилиги жөнүндө белгиленип, анда юридикалык жакты сот тарабынан экстремисттик деп таануу үчүн негиз болуп анын экстремисттик аракеттерге катыштыгын тастыктаган маалыматтар жана фактылар саналат деп белгиленген.. Демилгечи тарабынан сунушталган контекстте «катыштыгы» деген сөздөр конкреттүү жана так түшүнүктү бербейт. Ошол эле учурда “экстремисттик ишмердүүлүккө аралашуу” деңгээлин ким жана кантип аныктай турганы толук ачыктала элек. Мындай жалпыланган ченемдерди колдонуу иш жүзүндө жеке адамдарды мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартууга жана каршы келген юридикалык жактарды жоюуга алып келиши мүмкүн.

Ушуга байланыштуу жеке жана юридикалык жактардын экстремисттик аракеттерге кокустан тартылышын болтурбоо максатында жогорудагы жобону алып салуу же кайра карап чыгуу туура деп эсептейбиз.

Бул мыйзам долбоорун эске алуу менен экстремисттик аракеттерге каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык тажрыйбага көңүл бурбай коюуга болбойт.

Ошентип, экстремизмге каршы аракеттенүүнүн эл аралык практикасын изилдөө көрсөткөндөй, экстремизмге каршы күрөшүүнүн формаларында программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жарандык коомдун катышуусуна, жарандарды окутууга, жарандардын активдүүлүгүн стимулдаштырууга, коомдук коопсуздукту жана укук тартибин коргоого жарандарды иш-чараларга тартууга артыкчылык берилет.

Ошол эле учурда экстремизм деген сөзгө бүгүнкү күндө төмөнкүдөй түшүнүк берилген (эл аралык уюмдар экстремизм түшүнүгүнө бат баттан өзгөртүүлөрдү киргизип турат).

Экстремизм – ашкере көз караштарды, аракеттердин ыкмаларын кармануу

ЕКПАнын ачык булактарында (эскертүү: Европа Кеңешинин Парламенттик Ассамблеясынын (ЕКПА) 2003-жылы кабыл алынган резолюциясы) айрым экстремисттик кыймылдар динде өз аракеттерин актоого аракет кылып жатканын жана бул тенденция эки эсе коркунуч туудурарын белгилейт: биринчиден Бул сабырсыздыкка, диний фанатизмге жана фундаментализмге үндөсө, экинчи жагынан, диндин жалпы баалуулуктарын кыянаттык менен пайдаланган адамдардын айынан бүтүндөй диний жамааттардын обочолонушуна алып келет.

Жогорудагы токтомго ылайык, ошондой эле экстремизм калктын социалдык нааразычылыгынан азык таап, өзгөрүүлөрдүн шарттарында бир катар социалдык топтордун арасында орун алган тынчсыздануу жана белгисиздик сезимдерине жооп иретинде жөнөкөй, стереотиптүү чечимдерди кабыл алып жатканы белгиленген. Ошондуктан биздин өлкөдө мамлекеттин жарандык коом менен өз ара байланышын күчөтүү зарыл.

Кыргыз Республикасы ошондой эле ШКУнун 2017-жылдын 9-июнундагы (Астана ш.) экстремизмге каршы күрөшүү боюнча конвенциясынын катышуучусу болуп саналат, анда катышуучулар “экстремизм” түшүнүгүн аныктап, бул саясий, социалдык, расалык, саясий, социалдык, улуттук, диний жана башка проблемаларды зордук-зомбулук жана башка конституцияга каршы аракеттер аркылуу конфликттерди чечүүгө багытталган идеология жана практика экенин моюнга алышты.

Жогоруда айтылгандардын негизинде, экстремисттик ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү мыйзамдар БУУ, Европа Кеңеши, Шанхай Кызматташтык Уюму (ШКУ) сыяктуу ири эл аралык уюмдар тарабынан иштелип чыккан эл аралык стандарттарга жараша өзгөрүп жаткандыгын белгилейбиз жана Кыргыз Республикасы алар тарабынан кабыл алынган эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды сактоого милдеттүү. Ушуга байланыштуу терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары дайыма өркүндөтүлүүдө.

Комментарийлер

Комментайрийлер жок, биринчи болуп комментарий жазыныз!

Кечиресиз, катто өткөн колдонуучулар гана комментарий жаза алышат!