Элдик мыйзам берүү демилгеси: ал кантип иштейт? ⠀

Адилет министрлиги “Кыргыз Республикасынында элдик мыйзам берүү демилгеси жөнүндө” мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат.

Азыркы учурда иштеп жаткан мыйзамдын көбүнчө ченемдери сакталып калган. Бирок долбоор жаңы жоболор менен камтылган.
“Жарандык платформа” коомдук фондунун эксперттери мыйзамды жана сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талдап чыгышты. Бул ченемдик-укуктук актыларында камтылган жол-жоболорду жана тобокелдиктерди билүү үчүн видеону көрүңүз.

Комментарийлер

Комментайрийлер жок, биринчи болуп комментарий жазыныз!

Кечиресиз, катто өткөн колдонуучулар гана комментарий жаза алышат!